title
לחצו להתקשרות:


אנשים שסובלים מטחורים סובלים במקרים רבים גם ממבוכה, למרות שמדובר במחלה נפוצה למדי – אצל אחד מכל 10 אנשים מתרחשת התרחבות של כלי הדם בפי הטבעת לפחות פעם אחת בחיים, וכשמדובר באנשים מבוגרים (בני 55 ומעלה) הסיכוי לטחורים הוא כבר 50%.

המבוכה נובעת כמובן מהמיקום של הבעיה הרפואית, אזור שבאופן כללי אנחנו לא אוהבים לדבר עליו ובטח לא בהקשרים לא נעימים, אבל אם גם אתם סובלים מטחורים אסור להתעלם מהבעיה אלא יש לטפל בה.

השלב הראשון בטיפול הוא אבחון סוג הטחורים ודרגת החומרה שלהם.

המקור למידע ברשת על הלוואות לעסקים

התאמת יועץ פיננסי מתאים לפי בקשה

דירוג ובקרה של יועצים פיננסים

מה ההבדל בין טחורים פנימיים לבין טחורים חיצוניים?

החלוקה הראשונית של הטחורים היא לשני סוגים – פנימיים וחיצוניים.

טחורים פנימיים הם כלי דם אשר נמצאים בתוך פי הטבעת, כלומר בקצה המעי הגס ובחלקו התחתון של הרקטום.

טחורים חיצוניים, כפי שניתן להבין מהשם, הם כלי דם שנמצאים מחוץ לפי הטבעת ועליו.

את הטחורים הפנימיים מכסה הרירית של המעי הגס, שאין בה הרבה תאי עצב ולכן טחורים אלה גורמים לפחות כאב. את הטחורים החיצוניים מכסה רקמת עור מפי הטבעת שיש בה תאי עצב רבים, ולכן הם יותר כואבים.

הבדל נוסף בין הטחורים הפנימיים לחיצוניים הוא מידת הדימום: הרירית של המעי הגס דקה יחסית ואילו הרקמה של פי הטבעת עבה, ולכן טחורים פנימיים מדממים יותר מטחורים חיצוניים.

דרגות טחורים

את הטחורים הפנימיים נהוג לחלק ל-4 דרגות חומרה:

טחורים דרגה 1: הדרגה הראשונה היא טחורים פנימיים שאינם מורגשים כלל.

טחורים דרגה 2: טחורים שבזמן היציאה מגיחים החוצה מפי הטבעת, ולאחר מכן נכנסים חזרה פנימה בעצמם.

טחורים דרגה 3: טחורים שבזמן היציאה מגיחים החוצה מפי הטבעת, אבל לא חוזרים פנימה בעצמם אלא יש לדחוף אותם פנימה.

טחורים דרגה 4: טחורים שאי אפשר להכניס אותם חזרה פנימה לאחר שהם יוצאים. טחורים דרגה 4 גורמים לכאב.

ניתן לרפא טחורים בכל דרגת חומרה גם ללא ניתוח. בחלק מהמקרים של טחורים דרגה 4 ישנו צורך בניתוח כריתה, אולם הוא מומלץ רק לאחר ששיטות טיפול אחרות של העלמת טחורים לא הצליחו לעשות זאת.